Mezinárodní turnaj v zápase ve volném stylu

VELKÁ CENA MĚSTA BRNA 2019

ROZPIS

Pořadatel: TAK Hellas Brno, Horácké náměstí 15, Brno-Řečkovice, PSČ 621 00

Datum konání: sobota 22. 06. 2019
Místo konání: SPORTOVNÍ HALA KUŘIM, Sportovní 5, 664 34 Kuřim

Ředitel soutěže: Mgr. Evžen Vopelka, mobil 602 526 035
Hlavní rozhodčí: Mgr. Petr Skalický, mobil 775 301 551
Organizační pracovník: Mgr. Milan Žáček, mobil 724 263 873
Finanční záležitosti: Ing. Dagmar Kuchovská, mobil 731 183 927
Lékařská služba: zajistí pořadatel


Startují: pozvaní závodníci z ČR a zahraničí v kategoriích:
Mladší žáci: 2006 - 2007
31 - 35, 39, 43, 47, 52 kg

Žákyně: 2004 - 2005 (2006 s písemným souhlasem rodičů!)
39 - 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 kg (+ 1 kg tolerance)

Žáci: 2004 - 2005 (2006 s písemným souhlasem rodičů!)
38 - 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75 kg (+ 1 kg tolerance)

Kadeti: 2002 - 2003 (2004 s písemným souhlasem rodičů!)
51 - 55, 60 kg (+ 1 kg tolerance)

Senioři: 1999 a starší
57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 kg (+ 2 kg tolerance)


Předpis: Zápasí se dle pravidel UWW a úprav pro soutěže SZČR, včetně jejich doplňků. Systém párování do pěti závodníků každý s každým, nad pět závodníků systém A, B (na dvě porážky).


Startovné: 70,-Kč / startujícího (mimo zahraničních hostů)
Ubytování: Závazné přihlášky včetně počtu ubytování zašlete do 21. 5. 2019 na e-mail: hellas.brno@centrum.cz
Cena ubytování – cca 500,-Kč os/noc


Ceny:
závodníci všech kategorií, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží medaili a diplom. Družstva, která v součtu bodů za umístění jednotlivců obsadí 1-3. místo, získají pohár a diplom.


Program turnaje:

pátek 21. 6. 2019
17,00 - 19,00 hod.
registrace a vážení v Posilovně TAK Hellas Brno, Horácké nám. 15., Brno-Řečkovice

sobota 22. 6. 2019
8,30 - 9,30 hod. - registrace a vážení v hale
9,30 - 10,30 hod. - příprava tabulek
10,30 - - zahájení turnaje
po jeho ukončení, vyhlášení výsledků a předání cen.


Poznámka:
V průběhu akce možnost občerstvení přímo v hale!
Pořadatel neručí za případné ztráty, nebo poškození majetku účastníků, trenéři (vedoucí výprav)
odpovídají za kázeň svých svěřenců v průběhu turnaje i za škody, vzniklé na ubytovně!
Rozpis byl schválen STK SZČR dne 8.4.2019

Mgr. Evžen Vopelka                                                        
ředitel soutěže         

Ing. Libor Bílek               
předseda STK SZČR                         

Mgr. Milan Žáček
organizační pracovník